Privacy Statement

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de D&B The Facility Group en D&B The Mobility Group alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen D&B The Facility Group en D&B The Mobility Group aan de privacywetgeving.  


Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.  


Vastleggen en verwerken van gegevens

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. D&B The Facility Group en D&B The Mobility Group gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij garanderen dat jouw gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor jouw sollicitatieproces. Het betekent ook dat wij je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor jouw sollicitatieprocedure.  


Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de sollicitatieprocedure. Echter, door het versturen van het sollicitatieformulier geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens tot maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren vanwege mogelijke toekomstige vacatures. Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.  


Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die zelf actief zijn achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.  


Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.   Cookies: bij een bezoek aan deze website maakt jouw browser een cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De website kan je door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt. Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser (door in de browser 'cookies off' in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.